Share/Save/Bookmark

- I slopetabellen kan du bestemme hvilket utslagssted du vil spille fra.
- Gå inn i tabellen for dette utslagsstedet og finn ditt handicap.
- I kolonnen til høyre i sloptabellen, under "Spillehcp", kan du lese av ditt spillehandicap på denne banen.