Share/Save/Bookmark

Medlemskontingent 2019

  • Senior (27 - 66 år) kr 2750
  • Juniorer (0 - 18 år) kr 950
  • Ungdom (19 - 26 år) kr 1350
  • Pensjonist (67 år +) kr 2400


Familiemedlemskap 1 ved en voksen/pensjonist og 1 junior/ungdom

Ved 1. junior/ungdom - kr. 200,- i rabatt

Ved 2. junior/ungdom - kr. 400,- i rabatt

Familiemedlemskap 2 – som er nytt for 2019 - følgende regler gjelder:

1) Begge foreldre/samboere betaler fullt medlemskap og minimum én av de voksne betaler årsgreenfee (eller betaler ikke årsgreenfee om man er i besittelse av evigvarende greenfeepass). Barn av disse foreldrene betaler 100kr i medlemskontingent til og med det året barnet fyller 18 år. Medlemskontingenten for barna inkluderer rett til fritt spill på vår golfbane. Fra og med året barna fyller 19 år til og med fylte 26 år settes medlemskontingent og fritt spill på banen til 950krfor barn av disse foreldrene.

  

2) Så lenge begge foreldrene eller samboere er fullt betalende medlemmer i klubben, settes medlemskontingenten for voksne barn fra og med fylte 27 år til og med fylte 35år til ungdomspris som for tiden er 1350kr. 

Nye medlemmer ønskes velkommen - ta kontakt for velkomsttilbud første år!


Sesong-greenfee 2019 kan kjøpes for fullverdige medlemmer som ikke har greenfeepass:

  • Juniorer (0-18 år) kr 850
  • Senior og pensjonist kr 1700