Share/Save/Bookmark


Vannhindre. 
Umerkede vannhinder spilles som sidevannhinder.

Vanningsanlegg. Deler av vanningsanlegg er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1.

Grunn under reparasjon.

Alle områder merket som grunn under reparasjon med spilleforbud

(GUR) har blå staker/spray. Fri dropp etter regel 25-1.

Unormale grunnforhold.

Steinfylte dreneringsgrøfter, steinfylte hull, hjulspor etter

maskiner, bare jordflekker (gjelder ikke slagmerker) og større

steiner i grunnen i fairway og i kortklippet rough gir fritak etter regel 25-1.

Plugget ball.

Område for fritak ved plugget ball utvides med kortklippet

rough. Regel 25-2.

Hvite merkestaker.

Hvite merkestaker mellom hull 12 og hull 16 gjelder ved spill på begge hullene.

Alle hvite merkestaker på banen spilles som uflyttbare

hindringer. På hull 11 er det ikke tillatt å hente ball som er UTE

og over gjerde til naboeiendommene.

Banemerking.

Utenfor banen: Hvite merker/staker/topp gjerdestolper.

Grunn under reparasjon med spilleforbud: Blå staker / spray.

Vannhindre: Gule staker.

Sidevannhindre: Røde staker.

Avstandsmerker er til senter av greenen.

100meter: røde merker. 150-meter: gule merker. 200 meter: hvite merker.

Utstyr for avstandsmåling.

Det er tillatt med bruk av godkjente avstandsmålere.

Droppesone på hull 6.

Spilleren kan velge å droppe en ball i droppesonen eller droppe etter regel 26-1.

Straff for brudd på lokal regel:

Slagspill: To slag - Matchspill: Tap av hull.

 

Vi anmoder om

Påse at du har greengaffel med.

Husk å reparere nedslagsmerker!

Legg oppslått torv tilbake på plass!