Share/Save/Bookmark

Årsmøtet i Skei Golfklubb gjennomført lørdag 23.2.19 - protokoll vedlagt.

  23.01.2019 Kl. 09:08  

I medhold av Skei Golfklubb sine lover, nærmere bestemt §14, innkalles du herved til årsmøte i Skei Golfklubb lørdag 23. februar 2019 kl. 15.00.

Vi møtes på Skeikampen Høyfjellshotell i møterom Olavshall.

Saksliste:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling, sakslisten, forretningsorden.
  3. Valg av dirigent, sekretær og min. 2 personer til å underskrive møteprotokollen.
  4. Behandle årsmelding for 2018.
  5. Behandle revidert regnskap for 2018.
  6. Fastsette medlemskontingent for 2019.
  7. Behandle klubbens organisasjon.
  8. Budsjett for 2019.
  9. Behandle innkomne forslag.
  10. Valg.

Etter valget blir det holdt en orientering om fremdrift nytt hull nr. 3 og annet av betydning for klubben som følge av fremtidige utbyggingsplaner på Skeikampen.

NB! Saker som ønskes behandlet på årsmøtet under sak 9 må sendes til info@skeigolf.no. senest innen 9.2.19. Saken bør formuleres som forslag til vedtak med en begrunnelse.

Styrets årsmelding, årsregnskap med balanse, revisorberetning, styrets forslag til budsjett og styrets forslag til medlemskontingenter for 2019 blir lagt ut på hjemmesiden senest 2. februar.

Vi håper på godt oppmøte og benytter samtidig anledningen til å takke alle grasrotgivere som har gjort dette til en betydelig inntektskilde for klubben. Vi har nå 100 grasrotgivere registrert - en økning på 22 fra starten av 2018. For deg som tipper litt og ikke har registrert deg, gå inn på hjemmesiden vår og scroll litt nedover. Det er lett å registrere seg!


Klikk her for å lese årsregnskap, årsmelding, revisorberetning mm.

Klikk her for å lese protokoll fra årsmøtet.

Klikk her for å lese kontrollkomiteens rapport.Vis alle nyheter